ייצור דיוק מדידה

CMM נעשה שימוש נרחב בתעשיית ייצור מכני דיוק. CMM בעיקר ליצירת קשר עם מדידה, לבצע את תוכנית מדידה באופן אוטומטי. מערכת מדידה היא עם יציבות גבוהה יעיל אשר יכולים להשלים את הבדיקה אוניברסלי.

לשפר את יעילות הבדיקה במידה רבה, להבטיח את הדיוק מדידה ואת יציבות,

ניתן להחליף את המיקרוסקופ, מקרן, עקב ניתוח שיטתי ותכונות בדיקה אוטומטיים.